عدم فعالیت واحدهای صنفی عرضه کننده گز و شیرینی در اصفهان

برابر دستور ستاد مبارزه با ويروس كرونا استان و ریاست اتاق اصناف اصفهان، به غیر از واحدهای صنفی عرضه کننده مایحتاج ضروری، از تاریخ 99/01/07 کلیه واحدهای صنفی عرضه کننده گز و شیرینی در استان هم موظف‌اند ضمن عدم فعالیت صنفی، نسبت به تعطیلی محل کسب خود اقدام نمایند.
بديهي است متصدیان مذکور درصورت عدم رعايت این دستورالعمل، متخلف صنفی تلقی و ضمن پلمب واحد صنفی، از فعالیت آنان جلوگیری به عمل خواهد آمد.

هرگونه کپی برداری فقط با قید منبع مجاز می باشد.