bazresiasnafisf.ir

پلمب تعدادی از واحدهای صنفی متخلف در شهرستان اصفهان

پلمب تعدادی از واحدهای صنفی متخلف در شهرستان اصفهان

به گزارش روابط عمومی بازرسی و نظارت اصناف استان با توجه به قرار گرفتن شهرستان اصفهان در وضعیت...

جلسه قرارگاه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در شهرستان خمینی شهر

جلسه قرارگاه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در شهرستان خمینی شهر

در تاریخ 1400/01/23 جلسه قرارگاه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در شهرستان خمینی شهر برگزار...

رصد و پایش پروتکل های بهداشتی ورعایت فاصله گذاری اجتماعی جهت پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا در بخش چمگردان و سده از توابع شهرستان لنجان

رصد و پایش پروتکل های بهداشتی ورعایت فاصله گذاری اجتماعی جهت پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا در بخش چمگردان و سده از توابع شهرستان لنجان

در تاریخ 1400/01/23 در راستای تشدید نظارت‌ها، رصد و پایش پروتکل های بهداشتی ورعایت فاصله گذاری...

پلمب تعدادی از واحدهای صنفی متخلف که مصوبه ستاد پیشگیری و مبارزه با بیماری کرونا را رعایت ننموده در شهرستان شاهین شهر

پلمب تعدادی از واحدهای صنفی متخلف که مصوبه ستاد پیشگیری و مبارزه با بیماری کرونا را رعایت ننموده در شهرستان شاهین شهر

در تاریخ 1400/01/22 در راستای برخورد با واحدهای صنفی متخلف که با سهل انگاری و عدم رعایت...

پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا در بخش زرین شهر از توابع شهرستان لنجان

پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا در بخش زرین شهر از توابع شهرستان لنجان

در تاریخ 1400/01/22 در راستای تشدید نظارت‌ها، رصد و پایش پروتکل های بهداشتی ورعایت فاصله گذاری...

 • پلمب تعدادی از واحدهای صنفی متخلف در شهرستان اصفهان

  پلمب تعدادی از واحدهای صنفی متخلف در شهرستان اصفهان

 • جلسه قرارگاه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در شهرستان خمینی شهر

  جلسه قرارگاه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در شهرستان خمینی شهر

 • رصد و پایش پروتکل های بهداشتی ورعایت فاصله گذاری اجتماعی جهت پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا در بخش چمگردان و سده از توابع شهرستان لنجان

  رصد و پایش پروتکل های بهداشتی ورعایت فاصله گذاری اجتماعی جهت پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا در...

 • پلمب تعدادی از واحدهای صنفی متخلف که مصوبه ستاد پیشگیری و مبارزه با بیماری کرونا را رعایت ننموده در شهرستان شاهین شهر

  پلمب تعدادی از واحدهای صنفی متخلف که مصوبه ستاد پیشگیری و مبارزه با بیماری کرونا را رعایت ننموده...

 • پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا در بخش زرین شهر از توابع شهرستان لنجان

  پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا در بخش زرین شهر از توابع شهرستان لنجان

آیا می دانید ...؟ : جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیرموجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، برعهده دستور دهنده است.