bazresiasnafisf.ir

بازدید از سه کارگاه تولیدی فلاش تانک، نایلون و نایلکس در اصفهان.

بازدید از سه کارگاه تولیدی فلاش تانک، نایلون و نایلکس در اصفهان.

در تاریخ ۹۹/۰۴/۱۴ بازدید مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان، فرمانده حوزه مقاومت بسیج اصناف علامه...

برگزاری جلسه توجیهی با تعدادی از رؤسای اتحادیه های صنفی اصفهان

برگزاری جلسه توجیهی با تعدادی از رؤسای اتحادیه های صنفی اصفهان

در تاریخ ۹۹/۰۴/۱۴ حضور عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف اصفهان، مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان به...

حضور رؤسای اتحادیه های صنفی اصفهان

حضور رؤسای اتحادیه های صنفی اصفهان

در تاریخ ۹۹/۰۴/۱۴ حضور رییس و عضو هیئت مدیره اتحادیه صنف تاسیسات مکانیکی گاز ساختمان و روسای...

 برگزاری جلسه توجیهی با مدیران صنف تالار داران در شهرستان کاشان

برگزاری جلسه توجیهی با مدیران صنف تالار داران در شهرستان کاشان

در تاریخ ۹۹/۰۴/۱۲ برگزاری جلسه توجیهی با مدیران  صنف تالار داران در شهرستان کاشان توسط واحد...

برگزاری جلسه توجیهی با مدیران فروشگاههای عرضه کننده موادغذایی در شهرستان کاشان

برگزاری جلسه توجیهی با مدیران فروشگاههای عرضه کننده موادغذایی در شهرستان کاشان

در تاریخ ۹۹/۰۴/۱۲ برگزاری جلسه توجیهی با مدیران فروشگاههای عرضه کننده موادغذایی در شهرستان...

 • بازدید از سه کارگاه تولیدی فلاش تانک، نایلون و نایلکس در اصفهان.

  بازدید از سه کارگاه تولیدی فلاش تانک، نایلون و نایلکس در اصفهان.

 • برگزاری جلسه توجیهی با تعدادی از رؤسای اتحادیه های صنفی اصفهان

  برگزاری جلسه توجیهی با تعدادی از رؤسای اتحادیه های صنفی اصفهان

 • حضور رؤسای اتحادیه های صنفی اصفهان

  حضور رؤسای اتحادیه های صنفی اصفهان

 • برگزاری جلسه توجیهی با مدیران صنف تالار داران در شهرستان کاشان

  برگزاری جلسه توجیهی با مدیران صنف تالار داران در شهرستان کاشان

 • برگزاری جلسه توجیهی با مدیران فروشگاههای عرضه کننده موادغذایی در شهرستان کاشان

  برگزاری جلسه توجیهی با مدیران فروشگاههای عرضه کننده موادغذایی در شهرستان کاشان

آیا می دانید ...؟ : جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیرموجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، برعهده دستور دهنده است.