esfbazresiasnaf.com

حضور در سومين نشست هم انديشي روساي اتاق‌هاي اصناف مراكز استان ها به همراه مديران بازرسي و نظارت

حضور در سومين نشست هم انديشي روساي اتاق‌هاي اصناف مراكز استان ها به همراه مديران بازرسي و نظارت

در تاریخ ۹۸/۱۱/۰۶ سومين نشست هم انديشي روساي اتاق‌هاي اصناف مراكز استان ها به همراه مديران...

کشف و جمع آوری کالای پزشکی (پک مواد اولیه دندانپزشکی) قاچاق در اصفهان

کشف و جمع آوری کالای پزشکی (پک مواد اولیه دندانپزشکی) قاچاق در اصفهان

در تاریخ ۹۸/۱۰/۳۰ طی بازرسی مشترک به عمل آمده توسط بازرسان مبارزه با #قاچاق_کالا اين مدیریت به...

بازرسی از واحدهای صنفی مختلف در شهرستان آران و بیدگل

بازرسی از واحدهای صنفی مختلف در شهرستان آران و بیدگل

در تاریخ ۹۸/۱۰/۳۰ بازرسی از واحدهای صنفی مختلف در شهرستان آران و بیدگل، توسط بازرسان اصناف این...

بازرسی از واحدهای صنفی نانوایی سنگکی در منطقه کهندژ و منظریه از شهرستان خمینی شهر

بازرسی از واحدهای صنفی نانوایی سنگکی در منطقه کهندژ و منظریه از شهرستان خمینی شهر

در تاریخ ۹۸/۱۰/۳۰ بازرسی از واحدهای صنفی نانوایی سنگکی در منطقه کهندژ و منظریه از شهرستان خمینی...

شت مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی بخش کرون از توابع شهرستان تیران و کرون

شت مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی بخش کرون از توابع شهرستان تیران و کرون

در تاریخ ۹۸/۱۰/۳۰ گشت مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی بخش کرون از توابع شهرستان تیران و کرون،...

 • حضور در سومين نشست هم انديشي روساي اتاق‌هاي اصناف مراكز استان ها به همراه مديران بازرسي و نظارت

  حضور در سومين نشست هم انديشي روساي اتاق‌هاي اصناف مراكز استان ها به همراه مديران بازرسي و نظارت

 • کشف و جمع آوری کالای پزشکی (پک مواد اولیه دندانپزشکی) قاچاق در اصفهان

  کشف و جمع آوری کالای پزشکی (پک مواد اولیه دندانپزشکی) قاچاق در اصفهان

 • بازرسی از واحدهای صنفی مختلف در شهرستان آران و بیدگل

  بازرسی از واحدهای صنفی مختلف در شهرستان آران و بیدگل

 • بازرسی از واحدهای صنفی نانوایی سنگکی در منطقه کهندژ و منظریه از شهرستان خمینی شهر

  بازرسی از واحدهای صنفی نانوایی سنگکی در منطقه کهندژ و منظریه از شهرستان خمینی شهر

 • شت مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی بخش کرون از توابع شهرستان تیران و کرون

  شت مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی بخش کرون از توابع شهرستان تیران و کرون

آیا می دانید ...؟ : جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیرموجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، برعهده دستور دهنده است.