bazresiasnafisf.ir

گشت مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی نانوایی در شهرستان نجف آباد

گشت مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی نانوایی در شهرستان نجف آباد

در تاریخ  99/09/11 در راستای پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، گشت مشترک و بازرسی از واحدهای...

کشف روغن خوراکی احتکار شده در شهرستان شاهین شهر

کشف روغن خوراکی احتکار شده در شهرستان شاهین شهر

در تاریخ 99/09/11 طی بازرسی مشترک از واحدهای صنفی مختلف بویژه واحدهای صنفی عرضه کننده کالا و...

بازرسی از فروشگاههای زنجیره ای رفاه، افق کورش و جایگاه های عرضه سوخت در شهرستان آران و بیدگل

بازرسی از فروشگاههای زنجیره ای رفاه، افق کورش و جایگاه های عرضه سوخت در شهرستان آران و بیدگل

در تاریخ 99/09/11 بازرسی از فروشگاههای زنجیره ای رفاه، افق کورش و جایگاه های عرضه سوخت در...

برگزاری جلسه آموزش بازرسان کمیته نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی شهرستان شاهین شهر و میمه

برگزاری جلسه آموزش بازرسان کمیته نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی شهرستان شاهین شهر و میمه

در تاریخ 99/09/11 جلسه آموزش بازرسان کمیته نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی شهرستان شاهین شهر...

بازرسی از واحدهای صنفی مختلف در شهر سده از توابع شهرستان لنجان

بازرسی از واحدهای صنفی مختلف در شهر سده از توابع شهرستان لنجان

در تاریخ 99/09/11 بازرسی از واحدهای صنفی مختلف در شهر سده از توابع شهرستان لنجان توسط بازرسان...

 • گشت مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی نانوایی در شهرستان نجف آباد

  گشت مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی نانوایی در شهرستان نجف آباد

 • کشف روغن خوراکی احتکار شده در شهرستان شاهین شهر

  کشف روغن خوراکی احتکار شده در شهرستان شاهین شهر

 • بازرسی از فروشگاههای زنجیره ای رفاه، افق کورش و جایگاه های عرضه سوخت در شهرستان آران و بیدگل

  بازرسی از فروشگاههای زنجیره ای رفاه، افق کورش و جایگاه های عرضه سوخت در شهرستان آران و بیدگل

 • برگزاری جلسه آموزش بازرسان کمیته نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی شهرستان شاهین شهر و میمه

  برگزاری جلسه آموزش بازرسان کمیته نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی شهرستان شاهین شهر و میمه

 • بازرسی از واحدهای صنفی مختلف در شهر سده از توابع شهرستان لنجان

  بازرسی از واحدهای صنفی مختلف در شهر سده از توابع شهرستان لنجان

آیا می دانید ...؟ : جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیرموجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، برعهده دستور دهنده است.